neljapäev, 17. detsember 2015

5. ja 7. klassi kehaline kasvatuse tunnid 7.-16. detsember

Akrobaatika terminoloogia õppimiseks koostasid õpilased easynotecards.com keskkonnas õppematerjali. Selleks pildistasid ja filmisid õpilased erinevate akrobaatiliste elementide ja võimlemiskavade sooritusi. Soorituste täiustamiseks ja parandamiseks analüüsiti sooritusi ühiselt.
Tunni viis läbi õpetaja Rita

Füüsika tund pärast poolaasta hinnete selgumist

Pärast kokkuvõtvate hinnete selgumist sobivad õpilaste motiveerimiseks mitmesugused võistluslikud mängud. Üks võimalus on viktoriini läbiviimine. Mugava võimaluse selleks pakub keskkond Quizizz. Küsimustike koostamisel olen kasutanud Hilja Iheri poolt maakondlike füüsika viktoriinide läbiviimiseks loodud küsimusi.
Harri Kivi

kolmapäev, 16. detsember 2015

1.b klassi matemaatika tund

1. b klassi lapsed treenisid 10 piires liitmist-lahutamist nutitahvlite abil mängus  „Math Duel“ .  Võisteldi, kes on kiirem peastarvutaja. Võitjaks tulid hoopis kiiremad näpud, sest võimalus oli vajutada kõiki valikvastuseid järjest. Õp Heli Lilleste.TaskuTark

5.klassi poisid kasutasid taskutark.ee keskkonna ülesandeid. Leiti riimuvaid sõnu ning harjutati suurt ja väikest tähte sõnades kasutama. Õp Heli Mitt.


4.klass matemaatikatunnis

4. klass kasutas matemaatikatunnis äppi MathPieces. Õpilane võis valida 4 arvutustehte tegemiseks 5 raskusastme vahel. Enamus lahendas lihtsamaid ülesandeid, kuid oli neidki, kes valisid meistriklassi ülesanded. Lisaks arvutamisoskusele tuli mõelda, millised märgid ja arvud võrdusesse sobivad. Laste arvates oli see äpp väga põnev ja lahe. Nuputamise ja arvutamisega oleks teisegi tunni tegeletud. Õp Heli Mitt.

1. a klassi matemaatika tund

1. a klass kasutas tahvelarvuteid matemaatika tunnis. Õpilased kordasid peast arvutamist 10 piires. Mängida sai kahte erinevat moodi: ühendada tehte ja vastuse kaardid või siis valida nelja vastuse hulgast õige. Mäng oli koostatud veebikeskkonnas easynotecards.com.


Toitumise teema kinnistamine Muinasjutukate maa tegelaste abil

5. klassi õpilased otsisid toitumine.ee lehelt üles Muinasjutukate maa seitse tegelast. Koguti infot tegelaste lemmiksöökide ja -jookide kohta ning analüüsiti antud toitude tähtsust või kahjulikkust inimese organismile. Mänguga "Hiiglase taldrikumäng" harjutasid õpilased taldrikureeglit ja kinnistasid mõisteid "põhitoit", "salat" ja "lisand". (Kai Kukk)esmaspäev, 14. detsember 2015

1 a ja 1 b klass tahvelarvutitega muusikatunnis

1. klasside muusika tunnis (14.02) kordasime I poolaasta jooksul õpitud laule.  Õpilased said olla koodimurdjad. Kõik õpitud laulud olid peidetud QR-koodi (koostatud http://goqr.me/). Iga õpilane tõmbas loosiga koodi ja murdis selle lahti lugedes QR-koodi oma tahvelarvutis vastava äpiga. Iga õpilane sai teistele ette kanda laulu, mille tema endale loosiga tõmbas ja QR-koodi lugedes  "lahti muukis". Laulude esituse tagasisidestamiseks kasutasime hindamismudelit.
Õpetaja Pille Usin

2. klass loodusõpetuse tunnis

2. klassi õpilased tutvumas tahvelarvutitega ning otsimas huvitavat infot meie metsade imetajatest. Õpilased said kasutada äppi TaskuTark.

Tunni viis läbi õpetaja Eve Kukk.

reede, 11. detsember 2015

Matemaatikatund 6.ja 8.klassis.

11.detsember 2015

Digipöörde töörühma poolt tutvustatud  learningapps.org annab  erinevaid võimalusi matemaatikatunnis tahvelarvuti kasutamiseks.  Nimetatud keskkonnas on  palju valmis äppe, mida kasutada õppimiseks, kordamiseks või kinnistamiseks.
6.klass kordas kontrolltööks protsentülesannete teisendamist, peast arvutamist ja lihtsamaid tekstülesandeid. kasutasime ka keskkonda easynotecards.com. 6.klass töötas väga hea meelega ja neil oli kahju, et tund nii ruttu otsa sai.
8.klassi õpilastel on teemade "Definitsioonid, teoreemid" kinnistamiseks väga hea äpp, mis omakorda koosneb kuuest alaäpist, kõik erinevad.Aadress: learningapps.org/1350788. Aitäh selle koostajale.


Muusikaõpetus 5.kl

Kahel järjestikusel tunnil kinnistasid nootide tähtnimetusi oma teadmistes 5. klassi õpilased. Tegid nad seda äpi Music Composition abil. Klassis õpib 23 õpilast.

1. tunnis (9.XII) tutvusime programmi kasutamisvõimalustega. Kahe õpilase kohta oli üks tahvel, tööleht ülesandega (sisesta noodid ja arva ära, millise tuntud lastelauluga on tegu) ja tööriistanuppude selgitusega.

Äppi tutvustav juhend.
Koduseks tööks järgmiseks tunniks kaasa võtta (võimalusel) kõrvaklapid. 2/3 õpilastest olid need järgmises tunnis kaasas.

2. tunnis (10.XII) kasutasime kahes eelmises tunnis ettevalmistatud töölehte, kus on omaloomingulised sõnad ja tähtnimedega lauluviis (Aisakella meloodia).
Igal lapsel on oma tahvelarvuti ja tunni lõpuks tulid esitasid lapsed oma arvutist tuleva pilli saatel mulle laulu. 6 last, kes olid kiiremad, said veel lisaülesande.
Tund oli meeleolukas ja lastele suurt rahuldust pakkuv!
Avaldati soovi ka uuel aastal selliseid tunde teha!

Tunnid viis läbi õp Anne Rätsep.

neljapäev, 10. detsember 2015

Valguse peegeldumine ja murdumine

10. detsembril kasutasin 8. klassis teema "Valguse peegeldumine ja murdumine" kinnistamiseks keskkonda easynotecards. Oli arvamusi, et keskkonnad Kahoot ja Quizizz on huvitavamad. Ilmselt vajavad õpilased ikkagi rohkem võistlushasarti. Nutikamad õpilased leidsid võistlushasarti easynotecards keskkonnas pakutavas Bingo moodulis.
õpetaja Harri Kivi

kolmapäev, 9. detsember 2015

quizizz.com loodusõpetuse tunnis

4.klass õppis loodusõpetuse tunnis vulkaane ja kordas maakera ehitust. Õpetaja Heli sai hea ülevaate laste teadmistest quizizz.com keskkonda kasutades. Õpilastele see keskkond meeldib. Tahvelarvutitega töötamisega saavad kõik õpilased kenasti hakkama.


purposegames.com koolitunnis

5.klassi poisid kasutasid loodusõpetuse tunnis õpetaja Heliga purposegames.com keskkonda. Eesti kaardilt otsiti erinevaid linnasid.

teisipäev, 8. detsember 2015

Learningapps.org

Reedel, 4. detsembril, kasutasid 4., 5. ja 7. klass koos õp. Üllega inglise keele tundides õpitu kinnistamiseks rakendust learningapps.org . Tahvelarvuti kasutamine inglise keele tunnis pole meie koolis veel tavapärane, kuid meeldis õpilastele niivõrd, et tunni lõpp tuli mõne jaoks üsna ootamatult. 4. ja 5. klass harjutasid omadussõnade kesk- ja ülivõrdeid,

 7. klass aga tegusõnade ajavorme.
Kiiremad õpilased osutusid arvutite jaoks liigagi osavaks, nii et aeg-ajalt tuli hoogu maha võtta ja oodata, kuni arvuti "aju" õpilase sõrmedele järele jõuab.

neljapäev, 3. detsember 2015

7. klassi bioloogia tund

Tutvustasin bioloogia tunni osana digivahendit Padlet. Sinna saan  koguda õpilaste töid.
Kaja

Teadmiste enesekontroll ja kinnistamine


3. detsembril kasutasid 9. klassi õpilased füüsika tunnis teadmiste enesekontrolliks ja kinnistamiseks keskkonda easynotecards. 15 küsimust kontrollisid kolmel viimasel tunnil käsitletud teemat aatom ja aatomituum. Nimetatud keskkonnas saab end kontrollida mitmel viisil: pöörata küsimuse kaardile vastuse pool, leida õige vastus nelja valikvastuse hulgast, lohistada küsimuse kaart oletatava vastuse kaardi peale jne. Õpilased arvasid, et kontrolltööks valmistumiseks on see keskkond kasulik.
füüsikaõpetaja Harri Kivi

kolmapäev, 2. detsember 2015

5. kl rühmatund matemaatikas

Tunni teemaks olid ajaühikud. Kellaaja kordamiseks ja kinnistamiseks sobis suurepäraselt  aadressil www.ictgames.com/hickory4.html leiduv mäng. Lisaboonusena oli võimalus harjutada ka inglise keeles kellaaja tundmist.
Õpetaja Astrid


Lastekirjanduse tutvustamine VARIA ringis

2.-3. klassi õpilased pidid easynotecards keskkonnas ära arvama lasteraamatute autorid.
VARIA ringi viis 2. detsembril läbi Daivi Jõerand.


reede, 27. november 2015

Matemaatikatund 5. klassis ja 7. klassis.

Mõlemas klassis oli kasutusel keskkond easynotecards.com. Toimus kontrolltöö eelne kordamine.
5. klass leidis peast arvudele SÜT-i  ja VÜK-i, tuletas meelde rooma numbreid.
7. klass arvutas ratsionaalarvudega.
5. klassis oli algul abiks arvutiõpetaja ja probleemid lahenesid kiiresti. 7. klassis viibis ühenduse saamine kolmel õpilasel.

Tunnid viis läbi õpetaja Vilja Jansen.

Huvi äratamine võõrkeele vastu

5. klassi inglise keele tund toimus 26. novembril arvutiklassis. Tunni eesmärgiks oli huvi äratamine inglise keele vastu - innustada otsima, kordama ja leidma võõrkeelseid sõnu. Töökeskkonnaks Miksike.
Rühmaga töötas õp. Reet Kuimets.


neljapäev, 26. november 2015

Füüsika viktoriin 9. klassile

Neljapäeval, 26. novembril said 9. klassi õpilased 1. tunni ajal mõttetegevuse äratamiseks võrrelda end teistega füüsika-alastes teadmistes. 20 valikvastustega küsimust Quizizzi keskkonnas valmistas ette õpetaja Harri Kivi. Vastamisaeg küsimusele oli üldjuhul 30 sekundit, ühikute teisendamist ja arvutamist nõudvates küsimustes 60 sekundit. Kuigi erinevalt Kahootist saab õpilane Quizizzis valida oma tempo, oli siiski märgata kiirusepunktidele orienteeritud hasarti. Tunni algul soovisid mõned õpilased viktoriini varem kogetud Kahooti keskkonnas.


kolmapäev, 25. november 2015

Tahvelarvuti kasutamine muusikatunnis

Kasutasin muusikatunnis HITSA poolt muusikakuu  raames tutvustatud äppi Music Composition.
Äpi kasutamise eesmärk oli tutvustada programmi, mille abil saab noote sisestades kuulata laulu viisi (aitab kodus laulu iseseisvalt õppida!) ja omaloominguga tegeleda. Lisaks annab äpi kasutamine paremini aimu, kuidas oma noodikirja alaseid teadmisi praktikas rohkem kasutada.
Viisin läbi 2 tundi 8. klassis, kus õpib 14 õpilast.
Äpiga tutvumiseks kulus üks 45 min tund.
Tutvumiseks oli õpilastel järgmine ülesanne:
Õpetaja poolt koostatud töölehel oli 4 tuntud lastelaulu, milles olid puudu laulude pealkirjad ja mõned noodid (oli noodi tähtnimi). Õpilased pidid kõigepealt sisestama programmi õiged noodid ja rütmid ning siis muusikat kuulama ja ära arvama puuduolevad noodid ning need töölehele kirjutama. Viimasena lisama laulu pealkirja. Ülesanne täideti 100 %.
Huvitav oli jälgida, kuidas pärast esimest 10 min tekkisid õpilaste hulgas uued õpetajad ja minu roll järjest taandus.
Teises tunnis, kui programmi kasutamine oli juba tuttav, tuli lahendada keerulisem ülesanne.
Õpetajal oli ette valmistatud 2 töölehte. Ühel lehel oli talveluuletus silbitatud kujul luuletus ja teisel lehel noodijoonestikul taktidesse jagatud tekst.
Õpilaste ülesanne oli tekst rütmistada (tegime seda ühiselt) ja mõelda Music Compositioni abil  luuletusele viis. Pärast tuli viis kirjutada teksti kohale noodijoonestikule. Lapsed jõudsid valmis vaid salmi viisi. Refrään jääb järgmiseks tunniks. Seega, kasutan seda äppi kolmel järjestikusel tunnil.

Tunnid on olnud õhinapõhised st ükski õpilane millegi muuga ei tegelenud ja kõik olid innukalt ametis!
Tunnid viis läbi  õpetaja Anne Rätsep.


Matemaatika 3. klass

Rakenduse Taskutark abil püüdsid õpilased tungida murdude maailma. Peale visa katsetamist jõudsid nii mõnedki pizza jagamise mänguni. QR koodi lugeja abil sai enda nutitahvlisse tõmmata õpetaja Astridi koostatud ülesande  ning selle abil teada näiteks seda, et beebi kehamassist 3/4 moodustab vesi.
Oli töine tund!