Projekti eesmärgidPärnu Vanalinna Põhikool algatas koostöös Pärnu Maavalitsuse Haridus- ja kultuuritalitusega pilootprojekti Pärnu maakonna koolidele „Pärnu maakonna Digipööre ehk õpime nutikalt“.

Projekti eesmärgid
  • Nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi;
  • õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine;
  • koostöö arendamine Pärnumaa haridusasutuste vahel.
Projektis osaleb 10 Pärnu maakonna üldhariduskooli ning projekti perioodiks on november 2015 - juuni 2016

Praktilised koolitused Pärnu Vanalinna Põhikoolis
1. koolitus: 10.11.2015
2. koolitus: 17.11.2015
3. koolitus: 1.12.2015
4. koolitus: 8.12.2015
5. koolitus: 19.01.2016
6. koolitus: 09.02.2016
7. koolitus: 01.03.2016
8. koolitus: 12.04.2016

Ühine koolituspäev HITSA nutiklassis 30.11.2015

Kogemuspäevad:
Avatud tunnid praktiliseks õppeks 7.12. ja 9.12.2015 Rääma Põhikoolis
Avatud tunnid praktiliseks õppeks märts 2016 Vanalinna Põhikoolis.

Tori Põhikooli digipöörde projekti meeskonnas on:
Ülle Urba
Kaja Maripuu
Heli Mitt

Tori kooli digiblogi kajastab personaalsete nutiseadmete kasutamist Tori PK õppetundides

Meie eesmärgid:
1) "Digipööratud" on vähemalt 85% õpetajatest
2) Nutiseadmete integreerimine igapäevasesse õppeprotsessi

TEGEVUSKAVA

1) Osaleme ühiskoolitustel
2) Alustame sisekoolituste süsteemi (digivahetund E ja N peale 1.tundi arvutiklassis kui digimeeskond on midagi uut õppinud koolitusel), kus jagame õpitut õpetajaskonnaga
3) Kaasame tegevustesse võimalikult suure osa oma kooli personalist
4) Korraldame vähemalt 5 digitundi nädalas
5) Jagame oma kogemust digitaalses päevaraamatus, kus on kirjas õpilood
6) Loome ja avaldame oma digitaalseid õppematerjale
7) Korraldame II poolaastal kaks avalikku digiüritust lapsevanematele ja huvilistele eesmärgiga tutvustada nutiseadmete kasutamise võimalusi õppimisel ja õpetamisel
8) Teeme koostööd Tori Lasteaiaga ning jagame oma kogemusi nutiseadmetega
9) Hoiame kohalikku kogukonda oma tegemistega kursis läbi Tori valla lehe ja kooli kodulehe
10) Osaleme kogemuspäeval ja lõppüritusel