reede, 27. november 2015

Matemaatikatund 5. klassis ja 7. klassis.

Mõlemas klassis oli kasutusel keskkond easynotecards.com. Toimus kontrolltöö eelne kordamine.
5. klass leidis peast arvudele SÜT-i  ja VÜK-i, tuletas meelde rooma numbreid.
7. klass arvutas ratsionaalarvudega.
5. klassis oli algul abiks arvutiõpetaja ja probleemid lahenesid kiiresti. 7. klassis viibis ühenduse saamine kolmel õpilasel.

Tunnid viis läbi õpetaja Vilja Jansen.

Huvi äratamine võõrkeele vastu

5. klassi inglise keele tund toimus 26. novembril arvutiklassis. Tunni eesmärgiks oli huvi äratamine inglise keele vastu - innustada otsima, kordama ja leidma võõrkeelseid sõnu. Töökeskkonnaks Miksike.
Rühmaga töötas õp. Reet Kuimets.


neljapäev, 26. november 2015

Füüsika viktoriin 9. klassile

Neljapäeval, 26. novembril said 9. klassi õpilased 1. tunni ajal mõttetegevuse äratamiseks võrrelda end teistega füüsika-alastes teadmistes. 20 valikvastustega küsimust Quizizzi keskkonnas valmistas ette õpetaja Harri Kivi. Vastamisaeg küsimusele oli üldjuhul 30 sekundit, ühikute teisendamist ja arvutamist nõudvates küsimustes 60 sekundit. Kuigi erinevalt Kahootist saab õpilane Quizizzis valida oma tempo, oli siiski märgata kiirusepunktidele orienteeritud hasarti. Tunni algul soovisid mõned õpilased viktoriini varem kogetud Kahooti keskkonnas.


kolmapäev, 25. november 2015

Tahvelarvuti kasutamine muusikatunnis

Kasutasin muusikatunnis HITSA poolt muusikakuu  raames tutvustatud äppi Music Composition.
Äpi kasutamise eesmärk oli tutvustada programmi, mille abil saab noote sisestades kuulata laulu viisi (aitab kodus laulu iseseisvalt õppida!) ja omaloominguga tegeleda. Lisaks annab äpi kasutamine paremini aimu, kuidas oma noodikirja alaseid teadmisi praktikas rohkem kasutada.
Viisin läbi 2 tundi 8. klassis, kus õpib 14 õpilast.
Äpiga tutvumiseks kulus üks 45 min tund.
Tutvumiseks oli õpilastel järgmine ülesanne:
Õpetaja poolt koostatud töölehel oli 4 tuntud lastelaulu, milles olid puudu laulude pealkirjad ja mõned noodid (oli noodi tähtnimi). Õpilased pidid kõigepealt sisestama programmi õiged noodid ja rütmid ning siis muusikat kuulama ja ära arvama puuduolevad noodid ning need töölehele kirjutama. Viimasena lisama laulu pealkirja. Ülesanne täideti 100 %.
Huvitav oli jälgida, kuidas pärast esimest 10 min tekkisid õpilaste hulgas uued õpetajad ja minu roll järjest taandus.
Teises tunnis, kui programmi kasutamine oli juba tuttav, tuli lahendada keerulisem ülesanne.
Õpetajal oli ette valmistatud 2 töölehte. Ühel lehel oli talveluuletus silbitatud kujul luuletus ja teisel lehel noodijoonestikul taktidesse jagatud tekst.
Õpilaste ülesanne oli tekst rütmistada (tegime seda ühiselt) ja mõelda Music Compositioni abil  luuletusele viis. Pärast tuli viis kirjutada teksti kohale noodijoonestikule. Lapsed jõudsid valmis vaid salmi viisi. Refrään jääb järgmiseks tunniks. Seega, kasutan seda äppi kolmel järjestikusel tunnil.

Tunnid on olnud õhinapõhised st ükski õpilane millegi muuga ei tegelenud ja kõik olid innukalt ametis!
Tunnid viis läbi  õpetaja Anne Rätsep.


Matemaatika 3. klass

Rakenduse Taskutark abil püüdsid õpilased tungida murdude maailma. Peale visa katsetamist jõudsid nii mõnedki pizza jagamise mänguni. QR koodi lugeja abil sai enda nutitahvlisse tõmmata õpetaja Astridi koostatud ülesande  ning selle abil teada näiteks seda, et beebi kehamassist 3/4 moodustab vesi.
Oli töine tund!

teisipäev, 24. november 2015

4.klassi matemaatikatund

Teisipäeval, 24.novembril kasutasid 4.klassi õpilased korrutamisoskuse arendamiseks easynotecards.com lehekülge. Õpilaste muljed tunni lõpus olid nii positiivsed kui negatiivsed, sest netikasutusega oli jälle probleeme ja kõik ei saanud kaasa töötada. Õp Heli.

Loodusõpetuse tund 4.klassis

Teisipäeval, 24.novembril kordasid 4.klassi õpilased loodusõpetuse tunnis mandreid. Kasutasime quizizz.com lehekülge. Õpilaste arvates on see lehekülg lahe!Matemaatikatund 8. ja 9.klassis.Mõlemas klassis kasutati Geogebra  rakendust graafikute joonestamiseks. 9.klass joonestas paraboole antud funktsiooni järgi, uuris nende haripunkte, nullkohti ja telge.
8.klass lahendas võrrandsüsteeme  graafiliselt.

Digivahetund

Esmaspäeval tutvusid õpetajad mõistete õppimiseks sobiliku keskkonnaga Quizlet (quizlet.com). Kuna vahetund on liialt lühike, et ise asja korralikult järgi proovida, piirduti seekord loengu-stiilis õppimisega.


8. klassi bioloogia tund

Õppisime taime rakku. Kasutasime keskkonda easynotecards.com. Kaja


esmaspäev, 23. november 2015

Füüsika viktoriinEsmaspäeval, 23. novembril võistlesid 8. klassi õpilased 5. tunni ajal füüsika viktoriinis. 20 valikvastustega küsimust Quizizz keskkonnas valmistas ette õpetaja Harri Kivi.

reede, 20. november 2015

Loodusõpetuse tund 4.klassis

4.klass õppis 17. novembril loodusõpetuse tunnis tundma erinevaid mandreid. Teema kordamiseks kasutasime quizizz.com keskkonda. Kahjuks kehva wifi tõttu tahvelarvutite kasutamine ebaõnnestus. Olime sama keskkonda kasutanud nädal varem ja siis kulges kõik ladusalt. Lastele see keskkond meeldib. Õpetaja Heli.

Loodusõpetus 3. klass

Loodusõpetuse tunnis uurisid 3. klassi õpilased koos õpetaja Astridiga rakenduse Taskutark abil selgrootute loomade põhitunnuseid. Võimalus oli vaadata videot nutikatest sipelgatest ning tunnelit kaevavast mesilasest. Hiljem sai oma teadmisi iseseisvalt testida.
Elevust ja õhinat oli palju!

teisipäev, 17. november 2015

Bioloogia tund

16. novembril kasutasid 9. klassi õpilased keskkonda www.ampser.ee. Õpilased uurisid toiduainete toitainesisaldust ja täitsid tabeli. Uuriti ka toidu vitamiinide ja mineraalainete sisaldust. Lapsed said ülesandega hästi hakkama, keskkond meeldis.
Kaja Maripuu

esmaspäev, 16. november 2015

reede, 13. november 2015

Digipööre Tori koolis

Tori Põhikool osaleb projektis "Pärnu maakonna digipööre ehk õpime nutikalt", mille eesmärgiks on nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi, õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine ning koostöö arendamine Pärnumaa haridusasutuste vahel. Tori kooli digipöörde meeskonda kuuluvad õpetajad Heli Mitt, Kaja Maripuu ning Ülle Urba. Koolitused toimuvad läbi terve õppeaasta ning projekti veab Pärnu Vanalinna Põhikool
Esimene koolituspäev toimus 10. novembril ning me tutvusime digiõpet võimaldavate vahenditega Easynotecards, Popplet ja Padlet. Kogutud teadmised anname võimalikult kiiresti edasi teistelegi kolleegidele, et nutiseadmed tee meie kõigi tundidesse leiaksid ning digipööre korralikult hoo sisse saaks. 
Kaja, Ülle ja Heli
Kooli saabunud tahvelarvutitega tegid kõigepealt tutvust õpetajad arvutiõpetaja Harri juhendamisel oktoobris 2015.