neljapäev, 28. jaanuar 2016

2. klass loodusõpetuses

2. klassi loodusõpetuse teema "Ilm" raames vaatasid õpilased 25. jaanuaril tahvelarvutitest ilmaennustusi. Jälgisid ka youtube`s teiste Eesti koolide õpilaste poolt üleslaetud ilmateateid.
Tundi juhendas õpetaja Eve Kukk

kolmapäev, 27. jaanuar 2016

Rühmatunnid matemaatikas 5. klass

Lapsi kimbutab haigustelaine. Nüüd on aega varemõpitud teadmisi korrata ja kinnistada.
21. ja 27. jaanuari matemaatikatundides treenisime arvutamisoskust ja tähelepanu.
Math Pieces - leia tehtest puuduv arv või tehtemärk.
Block Connect - loogikamäng, mis arendab silmamälu ja ruumitaju.
Õpetaja Astrid


Parandusõppetunnis arendasime mõtlemisoskust

4. klassi parandusõppetunnis arendasime mõtlemis- ja arvutamisoskust. Kasutasime code.org ja math.pieces keskkondi.
Õp. Heli Mitt

Loogikaülesanded väikerühmatunnis

5. klassi väikerühmatunnis lahendasime loogikaülesandeid.

Õp. Heli Mitt

Vabastatud õpilased kehalises kasvatuses 25.-27. jaanuar

Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased kasutasid üldiste spordialaste teadmiste omandamiseks ja kordamiseks keskkonda learningapps.org. Esmaspäeval 5. klassi poisid, teisipäeval 5. klassi tüdrukud, kolmapäeval 7.,8.ja 9. klassi tüdrukud. Huvitavamad apid olid sõnasegadikud, eesti sportlased, spordialadega seotud sõnamängud ja jalgpalli miljonimängud.
Õpetaja Rita Petersell

 

teisipäev, 26. jaanuar 2016

Nutivahenditega parandusõppetunnis

1. klass õpib lausete koostamist ja sobiva lauselõpumärgi leidmist. Harjutamiseks sai kasutada keskkonnas LearningApps.org olevaid äppe. Et saaks kiiremini ja lihtsamalt mänguni, kasutasime mängude QR-koode.
õpetaja Heli Lilleste

Meie Eestimaa...

4. klass kordas loodusõpetuse tunnis varemõpitut. Eestimaa kaardi abil korrati maakondasid ja veekogusid kasutades keskkonda purposegames.com.
Õp Heli Mitt.

Matemaatika ja loogika

4. klass lahendas loogikaülesandeid code.org keskkonnas.
Õp Heli.

Matemaatikatund 7.ja 5.klassis!


25.jaanuar 2016

7.klassi matemaatika tunnis õppisime võrdelist seost. Tutvusime erinevate graafikutega. Joonestasime neid Geogebra rakenduse abil. Uurisime võrdelise seose graafikut ja selle asukoha sõltuvust võrdetegurist.

5.klassis lahendasime nurga ülesandeid keskkonnas quizizz.com ja nurga liigi määramist learningapps.org äppide abil.

reede, 22. jaanuar 2016

Kahoot! 6. klassis

Neljapäevases inglise keele tunnis testisid 6. klassi õpilased koos õp. Üllega oma teadmisi tegusõna täismineviku ajavormis. Veebikeskkonnas Kahoot! tuli vastata valikvastustega küsimustele, kusjuures aega vastamiseks oli vaid 30 või 60 sekundit. Õpilastele Kahoot! meeldis, sest aja peale vastamine tekitas hasarti ning lisaks said nad oma teadmistest kiire ja selge ülevaate. Tahvelarvutite kasutamises on suurem osa õpilastest juba üsna kogenud, vaid mõni üksik vajas keskkonna leidmiseks õpetaja abi.

7. ja 8. klassi bioloogia tunnid

Õpilased kasutasid tunnis info leidmiseks keskkonda bio.edu.ee
Õp K. Maripuu

kolmapäev, 20. jaanuar 2016

Matemaatikatund 3. klassis

Peastarvutamise kiirust treenisime rakendusega MathDuel. Elevust oli palju, sest duelli sai pidada koos pinginaabriga! Huvitavaid, ristsõna tüüpi ülesandeid pakub Math Pieces.

Nii saab arendada arvutusoskust ning treenida paindlikku mõtlemist.

Tunni viis läbi õpetaja Astrid

teisipäev, 19. jaanuar 2016

LearningApps´i kasutamine 8. ja 9. kl muusikatunnis

13. ja 20. jaanuaril kasutasime 8. ja 9. klassiga I poolaasta teemade kordamiseks ja kinnistamiseks LearningApps´i võimalusi. Enne tunde olin mõlema klassi mapid loonud oma konto alla ja tunnis jagasin õpilastele kasutajad ning paroolid. See võimaldab mul oma kontolt jälgida tööde laekumist.
LearningApps on väga võimalusterohke äpp. Meie valisime seekord valikvastustega küsimuste koostamise. Eriti tore on see, et saab lisada ka pildi ja video küsimusi! 45 minutiga jõudsid õpilased koostada 2-4 küsimust. Jätkasime tööd ka teises tunnis. Puudujad saavad töö sooritada kodus.
Õpetaja näidistöö link

kolmapäev, 13. jaanuar 2016

Learningapps.org

Kolmapäevases inglise keele tunnis kasutasid 7. ja 9. klass kos õp. Üllega ajavormide kordamiseks taas kord keskkonda Learningapps.org. Õpilastele tundub see keskkond meeldivat, kuna suur valik erinevaid harjutustüüpe võimaldab ühte ja sama teemat õppida ja harjutada, ilma et see tüütuks muutuks. Õpetajal on aga võimalik oma arvutist jälgida, kes täpselt millised harjutused juba ära teinud on, nii et "viilimise" võimalus on väike. :)

reede, 8. jaanuar 2016

Vaheaja digikoolitus

Kuna vahetunnid on hirmlühikesed ja digikeskkondadega tutvumine nõuab omajagu süvenemist, viis digimeeskond 6. jaanuaril läbi tavapärasemast põhjalikuma ühiskoolituse veebikeskkonna Plickers teemal. Pooleteisetunnise koolituse jooksul lõid õpetajad endale selles keskkonnas kontod, õppisid valmistama õppematerjale ning katsetasid nutivahenditega Plickersi kaartide lugemist. Uuel veerandil ootame aktiivset ja julget katsetamist ka ainetundides. :)


Õpetajad vaheajal HITSA nutiklassis.

Õpetajad tutvusid koolivaheajal HITSA nutiklassiga, kus mõtisklesime kooli arengust järgneva 100 aasta jooksul, uurisime programmeerimise alustamist Bee-Bot 3-ga  ja vaimustusime liitreaalsusest.