esmaspäev, 29. veebruar 2016

1.b klassi eesti keele tund

Veebruarikuus lugesid 1.b klassi õpilased usinasti raamatut "Lumeeit". Loetud jutu kontrollimiseks kasutasime Plickers keskkonda.

õpetaja Heli

Kehade vastastikmõju

Kasutasin Kahoot keskonda 8. klassi tunnis teema "Kehade vastastikmõju" kinnistamiseks. Eelnevalt olid käsitletud liikumisega seotud mõisted ning gravitatsiooni- ja hõõrdejõud. Keskonnas oli etteruttavalt küsimusi ka elastsusjõu kohta.
Tund toimus 25. veebruaril.
õpetaja Harri Kivi

neljapäev, 18. veebruar 2016

9.klassi geograafia

Rahvastikuprotsesside kordamise tunnis kasutasime digikeskkonda Kahoot.
õp Kaja Maripuu

8. klassi bioloogia


 Okasnahksete ja ainuõõssete kokkuvõtvas tunnis kasutasime digikeskkonda Kahoot.
õp Kaja Maripuu

esmaspäev, 15. veebruar 2016

6.klassi loodusõpetus

Metsaelustiku kokkuvõtvas tunnis kasutasime Kahoot keskkonda.
õp Kaja Maripuu


8. ja 9. klassi digitunnid muusikaõpetuses

10. veebruariks olid 8. ja 9. klassi õpilased oma kodutöödega jõudnud nii kaugele, et 90 % õpilastest olid koostanud etteantud teemal valikvastustega testi Learningapps.org keskkonnas. Nüüd oli kõigil võimalus oma teadmisi proovile panna lahendades kaaslaste koostatud teste. Nagu eelmiselgi tunnil (sissekannet siia ei teinud!), oli ka seekord wifi nii nõrk, et lapsed siirdusid koolimaja koridori, inglise keele klassi ukse taha, teste lahendama. seal õnnestus see suurepäraselt ja valmistas lahendajatele suurt lusti ja rõõmu. Miks rõõmu? Sest olin lubanud vastuste kommentaaridesse lisada toredaid ja humoorikaid repliike. See tegi lahendamise veel nauditavamaks!
Siinkohal ka mõned näited valminud töödest:

Teema oli Ladina-Ameerika muusika.
Aaroni test- 8.kl
Marie test- 8.kl

Teema oli muusikateater.

Maarja test. 9.kl
Markuse test- 9.kl
Jaagupi test- 9.klreede, 12. veebruar 2016

Meelelahutus ja õppimine käsikäes

4.klass kordas korrutustabelit keskkonnas Bingobaker.com. Kellel korrutustabel peas, jõudis võiduni kiiremini. Kuid tulemus sõltus ka õnnest.
Õp Heli Mitt.

esmaspäev, 8. veebruar 2016

Matetalgud 3. klassis

Meiegi ühinesime talgulistega ja prõksutame ülesandeid. Elevus on suur, lapsed hakkamist täis!
Kuldseid tähekesi aina tuleb ja punktisummad üha kasvavad.

Sissekande tegi õpetaja Astrid

Eesti keel

26. ja 29. jaanuaril  kasutasime 5. klassiga Mare Hallopi loodud 5. kl interaktiivset eesti keele töövihiku harjutusi algustähe reeglite   ja sõnaliikide   kinnistamiseks.

3. veebruaril harjutas 6. klass LearningApps`i keskkonnas kokku- ja lahkukirjutamist.

4. veebruaril harjutas 7. parandusõpperühm astmevahelduse määramist LearningApps`i keskkonnas.

õpetaja Merike Haas

4.klass osaleb Matetalgutel

4.klass osaleb Matetalgutel ja kordas korrutustabelit keskkonnas 10.monkeys.com.ee.
Õp Heli Mitt.

neljapäev, 4. veebruar 2016

Enesekontrollitestid Õpiveebis

Olen loonud 9. klassi õpilastele kontod keskonnas opiveeb.ee. 4. veebruaril kasutasid õpilased enda teadmiste testimiseks materjalide pangast valitud paketti "Enesekontrollitestid põhikooli füüsikakursuse elektriõpetuse kordamiseks". Tunni teema oli elektrivool.

õpetaja Harri Kivi

teisipäev, 2. veebruar 2016

Matemaatikatund 7.klassis.

2.veebruar 2016

7.klassi õpilased joonestasid Geogebra programmiga võrdelise, pöördvõrdelise ja lineaarse seose graafikuid. Uurisid graafikute paiknemist ja vastastikuseid asendeid.

esmaspäev, 1. veebruar 2016

Korrutustabeli kordamine 3.klassis

Plaanis oli LearningApps abil korrutustabelit treenida, paraku avanes see rakendus vaid üksikutes nutitahvlites. Õnneks päästis lauaarvuti meid suuremast hädast välja.
Kasutasime siis aega otstarbekalt ja lihvisime arvutamisoskust MathDuel ja MathPieces abil.
Õpetaja Astrid