teisipäev, 10. mai 2016

Kordamine 5.klassis.

Kasutasime tahvelarvutit kordamiseks. Lahendasime teste risttahuka ja mõõtühikute teisendamise kohta. Kordasime kümnendmurdude jagamist. Quizizz on parim keskkond tagasiside saamiseks õpetajale ja ka õpilastele.

kolmapäev, 4. mai 2016

9.klassi muusikatunnid 20. ja 27. aprill

20. aprill
Tunni teema: eesti muusikategelaste kaardistamine (19. ja 20 saj.).
Lähteülesanne: paigutada nimekirjas olevad nimed eesti kaardile sünnikoha järgi.
Tahvleid kasutasime info otimiseks.
Lisaks võis kasutada ka Eesti muusikaajaloo õpikut (I. Kull). Lapsed eelistasid tahvlite kasutamist.
27. aprill
Tunni teema: Kaardistatud muusikategelaste muusikaajalooline tähtsus.
Lähteülesanne: kirjutada igale nimele taha, mille poolest see inimene on Eesti muusikalukku läinud.
Tahvleid kasutasime info otsimiseks.
Lisaks võis kasutada ka Eesti muusikaajaloo õpikut (I. Kull). Lapsed eelistasid tahvlite kasutamist.

Muusikaõpetaja Anne Rätsep

esmaspäev, 2. mai 2016

Geogebra

8.klassi õpilased arvutasid  eelnevalt töölehele joonestatud korrapäraste hulknurkade pindalad ja ümbermõõdud. Nüüd oli võimalus  Geogebra abil joonestada samad kujundid ja leida koheselt pindala ning kontrollida vastuseid ja võrrelda neid.  Samuti mõõtsime kujundite nurgad ja võrdlesime neid varem õpituga.Väga lihtne ja kiire võimalus hulknurga joonestamiseks ja täpse pindala arvutamiseks.
Tunni teises pooles kordasime mõisteid learningapps.org abil.

kolmapäev, 27. aprill 2016

Kuldvillak

4.klass kordas ajalooteadmisi oma kodukoha kohta jeopardyapp.com keskkonnas.

Õp Heli

1.a klass arvutamas

1.a klassi õpilased kordasid liitmist ja lahutamist 20 piires bingobaker.com keskkonnas. Oli põnev!

Õp Tiina

Kuninganna juubeli tähistamine

Inglise keele tunnid 7. ja 9. kl.õpilastele toimusid 21. aprillil. Eesmärgiks oli tähistada kuninganna Elizabeth II sünnipäeva viktoriiniga "Mida tean Ühendkuningriigist ja kuningannast". Töö toimus Koolielu õppevara portaalis.

neljapäev, 21. aprill 2016

Kuude rahvapärased nimetused

 3.klassi individuaalõppe õpilane ja 1.a klassi parandusõppe õpilased õppisid kuude rahvapäraseid nimetusi aadressilt mindmeister.com.
Õp Tiina

Taaskasutus ja lindude hääled individuaalõppe tunnis

Individuaalõppe tunnis sai 7.klassi õpilane uusi teadmisi prügi taaskasutusest ja tutvus aktsiooniga "Teeme ära!" ning õppis tundma lindude laule.
Õp Evi.

esmaspäev, 18. aprill 2016

Lahtine tund 8. klassi füüsikas

Tunni eesmärgiks oli korrata ja võtta kokku teema "Kehade surve". Esimese poole tunnist pühendasin ülesande lahendamismudeli harjutamisele raskusjõust põhjustatud rõhu arvutamise näitel. Kehade ujumis- ja uppumistingimusi illustreerisin arvutisimulatsiooni abil. Tunni teine pool oli sisustatud valikvastustega 20-küsimulise viktoriiniga Kahoot keskkonnas.
Panin tähele, et tahvelarvuti ulatamine õpilasele on emotsionaalselt samaväärne pastapliiatsi ulatamisega ehk tahvelarvuti iseenesest liigseid emotsioone ei tekita. Küll aga suutis mõningast õhinat tekitada viktoriini võistlusmoment.
Harri Kivi

Koolitame koostööpartnereid

Teisipäeval, 19.04

* Projekti „Digipööre ehk õpime nutikalt!“ raames lahtised tunnid ja koolitustund Tori  lasteaia õpetajatele:
Tunnid, mille külastamist saab valida (tunni mõnes osas kasutatakse nutiseadet)
1. tund kell 8.15- 9.00 2. klass matemaatika (õpetaja Eve Kukk)
2. tund kell 9.10- 9.55  1 b kl            (õpetaja Heli Lilleste)
3. tund kell 10.05- 10.50 3. kl matemaatika (õpetaja Astrid Roosileht)
4. tund kell 11.05- 11.50 4. kl eesti keel (õpetaja Heli Mitt)

5. tund kell 12.05- 12.50 koolitustund 4. klassiruumis, kus digipöörde meeskond räägib veidi projektist ja tutvustab konkreetseid keskkondi:
õpetaja Kaja Maripuu tutvustab  Kahoot! keskkonda,
õpetaja Heli Mitt tutvustab  bingobaker.com ,
õpetaja Ülle Urba  Jeopardy (kuldvillak) keskkonna tutvustus.

teisipäev, 12. aprill 2016

6. klassi loodusõpetus

Looduskaitse teema juures sirvisid õpilased loodukaitsalade veebilehekülgi ja koostasid saadud andmete põhjal kokkuvõtte Endla rabade kohta. Tund meeldis õpilastele.
õp Kaja Maripuu

7. klassi bioloogia

Õpilased uurisid selgroogsete kohastumisi bio.edu.ee leheküljelt ja täitsid saadud andmete põhjal tabeli. Tund meeldis õpilastele.
õp Kaja Maripuu


reede, 8. aprill 2016

Kordamine quizizz.com keskkonnas.

7.aprillil toimunud matemaatika  lahtises tunnis 6.klassile kasutasin tutvustavalt Geogebra keskkonda ning tasemetööks kordamisena quizizz.com. 22 küsimusele vastamine nõuab kiiret mõtlemist ja regeerimist, võtab vähe aega. Annab õpilastele ja õpetajale kiire ja ülevaatliku tulemuse.

reede, 1. aprill 2016

Kordamine 6.klassis.

Kasutasime matemaatika tunnis kordamiseks quizizz.com keskkonda. Puuduseks on see, et ülesandes  hariliku murru asemel näitab küsimärki ja seega andmete puudumisel pole võimalik lahendada. Lastele keskkond  meeldis ja tekitas elevust.

esmaspäev, 14. märts 2016

4. kl inglise keel

4. kl kontrollis esmaspäevases tunnis õpetaja Ülle juhendamisel oma teadmisi tegusõna lihtolevikust ja lihtminevikust veebikeskkonnas Kahoot!. Selgus, et õppimisruumi on veel omajagu, kuna kiiresti aja peale vastates läks nii mõndagi sassi ja meelest ära. Küll aga meeldib Kahoot! alati suurele osale õpilastest oma võistlusliku olemuse poolest.

laupäev, 12. märts 2016

6..klassi loodusõpetus

Õpitud osa "Soo" konrollvariandina kasutasime keskkonda Kahoot. 
Õp Kaja Maripuu

reede, 4. märts 2016

Lastevanemate digiõhtu

Neljapäeval, 10.03, toimub Tori Põhikoolis  lastevanemate digiõhtu kell 19.
Korraldavad Tori Põhikooli digipöörde projekti meeskond õp Ülle Urba, õp Kaja Maripuu, õp Heli Mitt.
Projekti eesmärgid:
* Nutiseadmete (tahvelarvutite) igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi; õpilaste, õpetajate ja lastevanemate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine.

Digiõhtul:
* projekti tutvustamine
* praktiline tegevus tahvelarvutitega

Ootame  osalema  kõiki emasid ja isasid.
Palume selleks, et tahvelarvuteid kõigile jätkuks, oma osalemisest  lapse kaudu teada anda teisipäevaks, 08.03.

Kordamine teistmoodi

4. klass kordas loodusõpetuse teemat loodusvööndite kohta quizizz.com keskkonnas ja matemaatikat 10monkeys keskkonnas.
Õp Heli Mitt

teisipäev, 1. märts 2016

Raamatute tundmise võistlusVeebruarikuus võistlesid VARIA ringi 2.-3. klassi õpilased Quizizz keskkonnas Nukitsa konkursi raamatute, autorite ja tegelaste ära arvamises.

Daivi Jõerand

esmaspäev, 29. veebruar 2016

1.b klassi eesti keele tund

Veebruarikuus lugesid 1.b klassi õpilased usinasti raamatut "Lumeeit". Loetud jutu kontrollimiseks kasutasime Plickers keskkonda.

õpetaja Heli

Kehade vastastikmõju

Kasutasin Kahoot keskonda 8. klassi tunnis teema "Kehade vastastikmõju" kinnistamiseks. Eelnevalt olid käsitletud liikumisega seotud mõisted ning gravitatsiooni- ja hõõrdejõud. Keskonnas oli etteruttavalt küsimusi ka elastsusjõu kohta.
Tund toimus 25. veebruaril.
õpetaja Harri Kivi

neljapäev, 18. veebruar 2016

9.klassi geograafia

Rahvastikuprotsesside kordamise tunnis kasutasime digikeskkonda Kahoot.
õp Kaja Maripuu

8. klassi bioloogia


 Okasnahksete ja ainuõõssete kokkuvõtvas tunnis kasutasime digikeskkonda Kahoot.
õp Kaja Maripuu

esmaspäev, 15. veebruar 2016

6.klassi loodusõpetus

Metsaelustiku kokkuvõtvas tunnis kasutasime Kahoot keskkonda.
õp Kaja Maripuu


8. ja 9. klassi digitunnid muusikaõpetuses

10. veebruariks olid 8. ja 9. klassi õpilased oma kodutöödega jõudnud nii kaugele, et 90 % õpilastest olid koostanud etteantud teemal valikvastustega testi Learningapps.org keskkonnas. Nüüd oli kõigil võimalus oma teadmisi proovile panna lahendades kaaslaste koostatud teste. Nagu eelmiselgi tunnil (sissekannet siia ei teinud!), oli ka seekord wifi nii nõrk, et lapsed siirdusid koolimaja koridori, inglise keele klassi ukse taha, teste lahendama. seal õnnestus see suurepäraselt ja valmistas lahendajatele suurt lusti ja rõõmu. Miks rõõmu? Sest olin lubanud vastuste kommentaaridesse lisada toredaid ja humoorikaid repliike. See tegi lahendamise veel nauditavamaks!
Siinkohal ka mõned näited valminud töödest:

Teema oli Ladina-Ameerika muusika.
Aaroni test- 8.kl
Marie test- 8.kl

Teema oli muusikateater.

Maarja test. 9.kl
Markuse test- 9.kl
Jaagupi test- 9.klreede, 12. veebruar 2016

Meelelahutus ja õppimine käsikäes

4.klass kordas korrutustabelit keskkonnas Bingobaker.com. Kellel korrutustabel peas, jõudis võiduni kiiremini. Kuid tulemus sõltus ka õnnest.
Õp Heli Mitt.

esmaspäev, 8. veebruar 2016

Matetalgud 3. klassis

Meiegi ühinesime talgulistega ja prõksutame ülesandeid. Elevus on suur, lapsed hakkamist täis!
Kuldseid tähekesi aina tuleb ja punktisummad üha kasvavad.

Sissekande tegi õpetaja Astrid

Eesti keel

26. ja 29. jaanuaril  kasutasime 5. klassiga Mare Hallopi loodud 5. kl interaktiivset eesti keele töövihiku harjutusi algustähe reeglite   ja sõnaliikide   kinnistamiseks.

3. veebruaril harjutas 6. klass LearningApps`i keskkonnas kokku- ja lahkukirjutamist.

4. veebruaril harjutas 7. parandusõpperühm astmevahelduse määramist LearningApps`i keskkonnas.

õpetaja Merike Haas

4.klass osaleb Matetalgutel

4.klass osaleb Matetalgutel ja kordas korrutustabelit keskkonnas 10.monkeys.com.ee.
Õp Heli Mitt.

neljapäev, 4. veebruar 2016

Enesekontrollitestid Õpiveebis

Olen loonud 9. klassi õpilastele kontod keskonnas opiveeb.ee. 4. veebruaril kasutasid õpilased enda teadmiste testimiseks materjalide pangast valitud paketti "Enesekontrollitestid põhikooli füüsikakursuse elektriõpetuse kordamiseks". Tunni teema oli elektrivool.

õpetaja Harri Kivi

teisipäev, 2. veebruar 2016

Matemaatikatund 7.klassis.

2.veebruar 2016

7.klassi õpilased joonestasid Geogebra programmiga võrdelise, pöördvõrdelise ja lineaarse seose graafikuid. Uurisid graafikute paiknemist ja vastastikuseid asendeid.

esmaspäev, 1. veebruar 2016

Korrutustabeli kordamine 3.klassis

Plaanis oli LearningApps abil korrutustabelit treenida, paraku avanes see rakendus vaid üksikutes nutitahvlites. Õnneks päästis lauaarvuti meid suuremast hädast välja.
Kasutasime siis aega otstarbekalt ja lihvisime arvutamisoskust MathDuel ja MathPieces abil.
Õpetaja Astrid

 


neljapäev, 28. jaanuar 2016

2. klass loodusõpetuses

2. klassi loodusõpetuse teema "Ilm" raames vaatasid õpilased 25. jaanuaril tahvelarvutitest ilmaennustusi. Jälgisid ka youtube`s teiste Eesti koolide õpilaste poolt üleslaetud ilmateateid.
Tundi juhendas õpetaja Eve Kukk

kolmapäev, 27. jaanuar 2016

Rühmatunnid matemaatikas 5. klass

Lapsi kimbutab haigustelaine. Nüüd on aega varemõpitud teadmisi korrata ja kinnistada.
21. ja 27. jaanuari matemaatikatundides treenisime arvutamisoskust ja tähelepanu.
Math Pieces - leia tehtest puuduv arv või tehtemärk.
Block Connect - loogikamäng, mis arendab silmamälu ja ruumitaju.
Õpetaja Astrid


Parandusõppetunnis arendasime mõtlemisoskust

4. klassi parandusõppetunnis arendasime mõtlemis- ja arvutamisoskust. Kasutasime code.org ja math.pieces keskkondi.
Õp. Heli Mitt

Loogikaülesanded väikerühmatunnis

5. klassi väikerühmatunnis lahendasime loogikaülesandeid.

Õp. Heli Mitt

Vabastatud õpilased kehalises kasvatuses 25.-27. jaanuar

Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased kasutasid üldiste spordialaste teadmiste omandamiseks ja kordamiseks keskkonda learningapps.org. Esmaspäeval 5. klassi poisid, teisipäeval 5. klassi tüdrukud, kolmapäeval 7.,8.ja 9. klassi tüdrukud. Huvitavamad apid olid sõnasegadikud, eesti sportlased, spordialadega seotud sõnamängud ja jalgpalli miljonimängud.
Õpetaja Rita Petersell

 

teisipäev, 26. jaanuar 2016

Nutivahenditega parandusõppetunnis

1. klass õpib lausete koostamist ja sobiva lauselõpumärgi leidmist. Harjutamiseks sai kasutada keskkonnas LearningApps.org olevaid äppe. Et saaks kiiremini ja lihtsamalt mänguni, kasutasime mängude QR-koode.
õpetaja Heli Lilleste

Meie Eestimaa...

4. klass kordas loodusõpetuse tunnis varemõpitut. Eestimaa kaardi abil korrati maakondasid ja veekogusid kasutades keskkonda purposegames.com.
Õp Heli Mitt.

Matemaatika ja loogika

4. klass lahendas loogikaülesandeid code.org keskkonnas.
Õp Heli.

Matemaatikatund 7.ja 5.klassis!


25.jaanuar 2016

7.klassi matemaatika tunnis õppisime võrdelist seost. Tutvusime erinevate graafikutega. Joonestasime neid Geogebra rakenduse abil. Uurisime võrdelise seose graafikut ja selle asukoha sõltuvust võrdetegurist.

5.klassis lahendasime nurga ülesandeid keskkonnas quizizz.com ja nurga liigi määramist learningapps.org äppide abil.

reede, 22. jaanuar 2016

Kahoot! 6. klassis

Neljapäevases inglise keele tunnis testisid 6. klassi õpilased koos õp. Üllega oma teadmisi tegusõna täismineviku ajavormis. Veebikeskkonnas Kahoot! tuli vastata valikvastustega küsimustele, kusjuures aega vastamiseks oli vaid 30 või 60 sekundit. Õpilastele Kahoot! meeldis, sest aja peale vastamine tekitas hasarti ning lisaks said nad oma teadmistest kiire ja selge ülevaate. Tahvelarvutite kasutamises on suurem osa õpilastest juba üsna kogenud, vaid mõni üksik vajas keskkonna leidmiseks õpetaja abi.

7. ja 8. klassi bioloogia tunnid

Õpilased kasutasid tunnis info leidmiseks keskkonda bio.edu.ee
Õp K. Maripuu

kolmapäev, 20. jaanuar 2016

Matemaatikatund 3. klassis

Peastarvutamise kiirust treenisime rakendusega MathDuel. Elevust oli palju, sest duelli sai pidada koos pinginaabriga! Huvitavaid, ristsõna tüüpi ülesandeid pakub Math Pieces.

Nii saab arendada arvutusoskust ning treenida paindlikku mõtlemist.

Tunni viis läbi õpetaja Astrid